At finde mening

At finde mening

Kære læser.
Ovenfor finder du 3 af de 4 bøger jeg har skrevet i de sidste år.

At finde mening har været min nøgle og indre drivkraft – at skrive til dig, som måtte stå i en situation, eller være fyldt af hændelser eller oplevelser i dit liv, som virker kaotiske, voldsomme eller svære at forstå eller som påvirker dit nuværende liv. Traumer kan vi ikke ændre, men vi kan mentalisere over dem og genskabe en anden forståelse af os selv og tage ansvar for de følelser, som har påvirket eller fortsat påvirker os i livet. Tre personer har været min inspirationskilde og de har alle tre selv haft nogle stærke og voldsomme oplevelser, der har formet dem i deres liv. Det er Markus Aurelius, den gamle romerske kejsersøn, den afdøde amerikanske psykolog Wayne Dyer og sociologen Aron Antonovsky, der alle har kræset om meningen med livet. Deres begreber om at ”begribe sin verden – at håndtere sin verden og endelig at finde mening i sin verden” er de 3 begreber, som jeg i bøgerne prøver at formidle til dig som læser.

 

Den 1. Bog; ”Viljen sidder i hjertet” – er en bog, hvor jeg sammen med Arne Nielsson har kunne sætte nogle psykologiske meninger på den fortvivlelse og handletendens, han stod i midt i sit eget liv.

At begribe sit liv – danner en af de 3 aspekter i at kunne finde mening i en psykologisk forstand og det er den bogs hensigt at give dig, kære læser, mulighed for ”at begribe” det, som nogle gange er ubegribeligt eller, når vores evne til at mentalisere er stoppet og vi handler for at komme ud af situationen.

 

Den 2. Bog; ”Viljen til Sejr 2” – er en bog, som Arne og jeg skrev nogle år efter den første og har det fokus at give læseren mulighed på en sundere måde ”at håndtere det, som raser og skaber affektstorme af følelser eller tanker” og at gå bag vandfaldet og genskabe sin evne til at være i sindsro, når stormene raser.

 

Den 3. Bog; ”Slip legen løs” – er en bog, hvor målet er at ”tage ansvar for sit eget liv” – det som Antonowsky kalder ”at finde mening”. Udefra og indefra fortælles det, hvordan vi skal være i verden – men der er KUN én, som kan finde den mening og det er dig selv. Det er denne bogs hensigt og mål.

Bøgerne er lavet i samarbejde med Arne Nielsson, som jeg er taknemmelig for har villet dele sine personlige oplevelser og været medvirkende til disse bøger. Tak til alle de fortællere, der har støttet os og processen, forlaget Peoples Press, som har troet på vores ideer og udgivet bøgerne.

TAK til alle der har bidraget direkte eller indirekte – at finde mening – også når livet byder noget svært har været vores drivkraft.

 

Med gode tanker
Bjarne Lellek