Krisepsykolog

Krisepsykologisk arbejde

Som tilknyttet Krisepsykolog for flere forsikringsselskaber, herunder behandlingsgarantiordninger,- forestår jeg såvel akutte som længerevarende desbriefingopgaver for enkeltpersoner, som krise interventions opgaver i grupper, institutioner og virksomheder.
Nedenfor fremgår flere navne på diverse firmaer m.m:

 • Dansk Røde Kors psykolog tjenste
 • Behandlingsgaranti.dk ApS
 • Plejehjemmet Øster Elkjær
 • Voksen Tourette foreningen
 • Klinisk opgave for Kræftens Bekæmpelse i Sdr. Amt
 • Falck Healthcare – sekundære netværks ordning
 • Urtica, homøopatisk virksomhed, Silkeborg
 • Smertepsykologisk psykologarbejde for Skejby Psykologpraksis
 • Køkkenpersonalet Plejehjemmet “Østre Elkjær”
 • Kostvejlederne – Fredericia Kommune
 • Hæmodialysen (A6) Fredericia Sygehus
 • Lærerstandens Brandforsikring
 • Bdr. A & O Johansen
 • Fuglekær Behandlingsinstitution
 • Ungdomskollektivet i Åbenrå

Supervision og Coaching af offentlige og private firmaer
Oversigt over institutions-skolebaseret- og offentlig konsulentarbejde jeg har forestået i perioden frem til nu. Nedenfor fremgår flere navne på diverse offentlige og private firmaer m.m:

 • Social- & Sundhedsskolen i Esbjerg
 • Voksen tourettegruppen – http://videnbase.tourettesyndrom.dk/
 • Børkop Kommune
 • Amtsungdomskollektivet, Åbenrå
 • Bernafon, Innovative Hearing Solutions, Thisted
 • Haderslev kommune
 • Studievalg Sydjylland
 • Rødekro Kommune
 • Nordvangskolen
 • Ansager Skole
 • Bakkevejens Skole
 • Efterskolen Strand på Danebod
 • Sdr. Omme Skole III
 • Gredstedbro Skole
 • Afvikler Konferencen: “Børn i Sorg”, CVU Sønderjylland, 20. jan. 2005
 • Højmarkskolen
 • Grindsted Kommune
 • Skærbæk Skole
 • Helsingør Lille Skole
 • Kompetencecenter for offentlig ledelse, Lederudvikling
 • Skolekontaktlandmænd i Sønderjyllands amt, Amtsmøde
 • FGL-Landsdækkende Skoleleder- og Tillidsmandsundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt 116 skole (efterfølgende artikel tilgængelig)
 • Temadag for “distriktsteams” for Haderslev Kommune
 • Uddannelse af Haderslev Kommunes værdi-instruktør
 • Har afviklet Temadag: “Seksualundervisning i en globaliseret sexfikseret verden”
  ved CVU Sønderjylland, forår 2004
  Stjernevejskolen
  Grindsted Privatskole
  Jels Skole
 • Arbejdsskadestyrelsen Psykisk arbejdsmiljø-temadag for Tr. i Vejle Amtskreds
 • Norddjurs Friskole
 • Sct. Severin Skole, Haderslev
 • Undersøgelse af Skoleledere – og Tr.’er for Frie Grundskoler Lærerforening og Skolelederforeningen
 • Sdr. Omme Skole
 • Søndre skole
 • Bakkeskolen Kolding
 • Deutsche Schule
 • Ledere i Rødekro kommune
 • Parkskolen, Kolding
 • Præstelundskole
 • Sukkertoppen
 • Fyndslundskolen
 • Sdr. Omme skole
 • Bramdrup skole
 • Parkskolen Forår
 • Hjortebroskolen
 • Realskolen
 • Kolding Kommune
 • Bramdrup Skole
 • Præstelundskolen – ledersupervision
 • Skolelederundersøgelse for skoleledere på Als
 • Haderslev Kommune – lederudvælgelse
 • Psykisk arbejdsmiljø, CVU Sønderjylland
 • Brovandeskolen
 • Børnehuset Udsigten
 • Sdr. Bjert SFO, Bjert
 • Tyrstrup skole
 • Lyshøjskolen, Kolding
 • Børnehuset Sukkertoppen
 • Ballerup Ny skole,
 • Deutsche Kindergarten
 • Rødding/Gram, lærerforening
 • Sdr. Bjert Skole
 • Haderslev Sygehus
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Frie Grundskolers, lærerforening
 • Sct. Severin Skole
 • Grindsted Kommune
 • Specialundervisningscentret, Sdr. Skole
 • Arbejdsformidling Haderslev
 • Gram Skole
 • Lilleskolerne
 • Nordborg Skole
 • Helsingør Lilleskole
 • Børnehaven Pusterummet
 • Rumlehuset
 • Ålykkeskolen
 • Østerbro Lilleskole