Excellent performance

– nå dine mål i livet”, skal støtte professionelle golf- og idræts personer mod deres egne mål og toppræstationer.

“If you want to increase your success rate, double your failure rate”.
Dette  citat udtrykker helt præcist filosofien bag “Excellent performance coaching”.

Som sports psykolog- & mental coach for mange professionelle idræts personer indenfor en bred vifte af sportsgrene, er formålet at gøre den professionelle aktivt søgende, få selv indsigt, skabe erkendelse og være motiveret og handle derefter, i stedet for for blot at reagere spontant og uden omtanke på stimuli. At nå dine mål indenfor sports verdenen kræver kognitiv analyse der afdækker tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner forbundet med en bestemt præstation den professionelle skal  udføre. Det er kan trænes gennem bestemte metoder og redskaber.

“Whatever you can do, or dream you can , begin it”
Du er velkommen til at kontakte os enten gennem mail eller telefon. Oplysningerne finder du under menuen “kontakt”. Du kan ligeledes læse om mange af de professionelle idræts personer som har haft glæde af metoderne som “Excellent Performance” tilbyder, under menuknappen “presse”.

Med gode tanker
Fredericia Psykolog- & Coaching Praksis v/ Bjarne Lellek