Terapi

Kognitiv terapi for børn og unge

Der har gennem flere år været et ønske hos mange behandlere om at få en formel videreuddannelse i kognitiv terapi for børn og unge, da kognitiv terapi mere en nogen anden terapeutisk retning har kunnet dokumentere behandlings effekt over for en række psykiske forstyrrelser hos voksne.

Da de kognitive metoder og modeller ikke bare kan “oversættes” til børn, har det været vigtigt at få etableret en sammenhængende teori og efteruddannelse, der tager højde for de specifikke træk og udviklingstemaer ved barndommen og ungdommen.

Denne kognitive efteruddannelse har jeg taget gennem SAKT (Selskab for Kognitiv Adfærds terapi), som er et selskab under Dansk Psykolog Forening – og den indgår i forbindelse med behandling af børn og unge, som blandt andet dækker behandling af:

  • PTSD
  • Angst
  • Hyperaktivitet
  • Adfærdsforstyrrelser
  • OCD
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og
  • Indlæring af sociale færdigheder